om ifbaten bild1 400x250

IF-båten är en av Sveriges största entypsklasser. Den är spridd överallt i landet. Kappsegling med IF-båt kan därför ske i entyp på många ställen. Platsen för SM-arrangemanget cirkulerar mellan Ost- och Västkusten, för att du ska få  bättre möjlighet att segla SM i närheten av den egna regionen.

IF-båten konstruerades år 1967 av Tord Sundén. År 1970 antogs den som nationell entypsklass av Svenska Seglarförbundet.  IF-båten tillverkades på Marieholms Bruk i Småland. Dessutom har båtar tillverkats i utlandet på licens i Australien.

Av de svensktillverkade båtarna är cirka 2200 sålda i Sverige. De övriga har sålts till utlandet, i huvudsak Tyskland (390), Danmark (325), Norge 135, USA (125), Schweiz (120), och Australien (100). Den sista fabriksnya IF-båten såldes i Sverige 28 december 1984 och hade segelnummer 3488. 

antal ifbatar i sverige

forsta if baten

Den första IF-båten IF S-1 provseglas utanför Långedrag 5 februari 1967 av Tord Sundén tillsammans med sönerna Sture och Jörgen. "-Det var en lagom bris när vi seglade förbi de snöklädda stränderna och jag var mycket nöjd med båten", säger Tord.

 

Längd över allt 7,865
Längd i vattenlinjen 6,04 m
Största bredd 2,20 m
Djupgående tom båt 1,21 m
Djupgående lastad båt 1.25 m
Deplacement 2,15 ton
SRS-tal (2017) 0,831
Höjd över vattenytan ca 11.5 m
   
Segelytor:  
Storsegel 16 kvm
Genuafock 15 kvm
Kryssfock 110 % 12.5 kvm
Kryssfock 102 % 10 kvm
Spinnaker 36 kvm

I sitt originalutförande är IF-båtens undervantsröstjärn något underdimensionerade för den last de utsätts för. Till största del beror detta på, att vantets dragriktning inte är i skruvens riktning, utan något vinklad in mot masten. Skruven utsätts då för ett böjande moment, som höjer dragspänningstillståndet avsevärt på ytan av skruven. Detta tillsammans med att originalskruvarna har en utskuren gänga (vilket innebär en brottsanvisning) gör att det finns en potentiell risk att skruven går av, ungefär vid översta gängan.

Vi känner till ungefär 10 båtar, som har fått mastbrott eller masten skadad p.g.a. röstjärnshaveri. Samtliga har seglats mycket och på Västkusten eller runt Danmark, där både vind- och sjötillstånd är värre än på insjöar och på Ostkusten.

Toppvantens röstjärn är både av en kraftigare dimension och dessutom är toppvantets dragriktning inte vinklad. Därför är brott på dessa röstjärn osannolik. Vi känner heller inte till något sådan skada.

På äldre båtar, före 1969, kan originalskruven vara av en tjockare dimension, 10 mm. Risken för att denna går av är inte alls så stor, men den bör nog ändå bytas.

Underkategorier

Total posts 7728 • Total topics 1157 • Total members 1093 • Newest member Joop