Tidningen Medvind

Medvind 2015 Nr 2

Medvind 2015 Nr 2

 • Ordföranden har ordet
 • Formannen har ordet
 • Åtte kjappe i lens
 • Formandens beretning 2014-2015
 • Klubaften med foredrag
 • Huskeliste for IF-båt
 • Behandling av osmos
 • Tips
 • Ny hemsida
 • Renovering av bottenstocckar
 • DM for IF-både 2015
 • Introduktion till spinnakersegling
 • IF-båtklubbarna

Category Medvind
Access Everyone can view this file.