Svenska IF-båtförbundets forum • Google och Microsoft mailkonton (gmail, hotmail, live, msn)
Page 1 of 1

Google och Microsoft mailkonton (gmail, hotmail, live, msn)

Posted: Fri 09 Feb 2018 11:16
by maja
E-post till konton från Google och Microsoft anses ofta som skräppost och hamnar därför ibland i skräpmappen. Om du har ett sådant e-postkonto, kolla regelbundet i skräpmappen för att inte missa mail från IF-båtförbundet och dess regioner.