Glöm inte att anmäla adressändring, e-postadress och mobiltelefonnummer. Det gör du enkelt här. Fyii i din gamla adess i meddelanderutan så hittar vi dig lättare, samt de nya uppgifterna längre ner i de olika fälten. Det är väsentligt för vår verksamhet att vi har tillgång till korrekta uppgifter. Om postadressen är inaktuell, så får du t.ex. inte din Medvind. Om e-postadressen är inaktuell, så får du inte våra medlemsmail. Om ditt mobiltelefonnummer är inaktuellt, kan vi inte nå dig med SMS om vi skulle behöva kontakta dig snabbt i någon fråga. När det gäller e-postadressen föredrar vi att du meddelar oss din privata om du har en sådan. Den följer ju med dig när du byter jobb.Vi tackar så mycket att du hjäper oss at hålla vårt register "up to date".